top of page

Privacyverklaring

Thuis-mondzorg levert professionele mondzorg aan haar cliënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens worden met zorg behandeld. Hieronder leest u hoe we de gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan.

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om mondzorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen

Contactgegevens

Gegevens zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en woonadres worden verzameld en gekoppeld in uw medische dossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens, zoals uw Burger Service Nummer, verzekeringsgegevens, informatie met betrekking tot uw gezondheid en behandelinformatie worden verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gebruik

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste mondzorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en het factureren van de behandeling.

Delen van gegevens

We kunnen gegevens delen met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de behandeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening of voor een door de wet bepaalde bewaartermijn.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving volgens de meest recente veilige technieken. Thuis-mondzorg maakt gebruik van Simplex.

Rechten

U heeft het recht de verzamelde informatie in te zien. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken de verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

Klachtenregeling 

Klachten en misverstanden kunnen altijd ontstaan en worden uitgesproken in een gesprek. Komen we er niet uit? kunt u de NVM-Klachtregeling gebruiken.

Cookiegebruik

Een cookie is een klein bestand dat met de pagina's van deze website wordt verzonden en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De website van Thuis-mondozrg maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren, zodat we de functionaliteiten ervan kunnen aanpassen. We gebruiken ook cookies van Facebook om sociale media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en zullen de meest actuele versie op de site publiceren.

Voor meer informatie, klik hier

bottom of page