top of page

Algemene voorwaarden

De afspraak, behandeling en de declaraties daarvan verlopen volgens de protocollen en richtlijnen zoals opgesteld door de daarvoor verantwoordelijke instanties. De tarieven worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA) en kunt u hier terugvinden.

 

Afspraak herinnering

Om u te helpen herinneren aan uw afspraak ontvangt u twee dagen van te voren een e-mail. Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen geeft dit u voldoende tijd om deze af te zeggen.

Een afspraak die niet of niet tijdig geannuleerd wordt moet helaas in rekening worden gebracht. 

Afspraken annuleren kan via het contactformulier op de site of telefonisch. Spreek op de voicemail duidelijk uw naam, geboortedatum en datum en tijd van de afspraak die u wilt annuleren in.

Het nakomen van een afspraak is uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht u onverhoopt geen herinnering hebben ontvangen dan betekent dit niet dat de afspraak niet doorgaat.

 

Afspraak annuleren

Kunt u uw geplande afspraak niet laten doorgaan?
Dan verzoek ik u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk (bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren) te laten weten. Op die manier kan de voor u gereserveerde tijd door een andere cliënt opgevuld worden en wordt de tijd niet aan u in rekening gebracht.

Een afspraak die niet of niet tijdig geannuleerd wordt moet helaas in rekening worden gebracht.

- 48uur van te voren, geen kosten worden in rekening gebracht.

- tot 24 uur van te voren: 50% van de gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht. 
- korter dan 24 uur van te voren: 100% van de gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht*
- niet afgemelde afspraak : 100% van de gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht*

* deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen betreffende uw gezondheid en/of medicijngebruik graag voor aanvang van de behandeling doorgeven.

Wijzigingen betreffende uw contactgegevens ( adres, telefoon, mail etc.) verzekering of huisarts/tandarts kunt u doorgeven via het contactformulier.

 

Facturering

Thuis-mondzorg factureert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar via Infomedics.  Als u een tandartsverzekering heeft kunt u uw factuur zelf declareren. U krijgt dan een deel van de kosten vergoed, de hoeveel hangt af van uw pakket. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Klacht

Met klachten kunt u altijd terecht. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kunnen we dit gezamenlijk in een gesprek oplossen. Komen we er toch niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de NVM-klachtenregeling.

 

Roken

Thuis-mondzorg werkt niet in ruimtes waar gerookt wordt tijdens de behandeling. Daarnaast vraag ik u vriendelijk voor de behandeling niet te roken.

bottom of page